Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Tavernier

Lostraat 37

9880 Aalter

Hoofdapotheker: Johan Tavernier

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0808 051 471

Machtigingsnummer APB: 440102

Telefoonnummer: 09 374 11 98

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.